top of page

LV Kondensator


Kondansatörler həddindən artıq gərginlik altında işləyərkən, kondansatörün içərisindəki təzyiq özünü sağalması səbəbindən artır. Bu hadisə kondansatörlərin partlaması ilə nəticələnir. Partlayışın qarşısını almaq üçün həddindən artıq təzyiqdən qorunma mövcuddur. Bu genişlənmə kondansatörün uzunluğunda dəyişiklik yaradır və dəyişiklik kondansatörün qarşılıqlı əlaqəsi ilə nəticələnir. Partlayış baş verməzdən əvvəl nasazlıq aradan qaldırılır.
.

Silindrik - MKP kondansatörlərinin xüsusiyyətləri

MKP Boru kondansatörləri özünü sağaldan dizayn, metallaşdırılmış polipropilen filmdir

MKP silindrik boru kondansatörləri alüminium qutuda xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Partlayışdan qorunmaq üçün quraşdırılmış qoruyucu

Çox aşağı istilik yayılması ilə fərqlənir

Qabaqcıl sarğı və sink sprey hissəsi aşağı xarici itkini təmin edir

.

İstifadə sahələri

Avtomatik güc faktorunun korreksiyası

Sabit güc faktorunun korreksiyası

Qrup güc faktorunun korreksiyası

Harmonik Filtr Sistemləri

bottom of page