top of page

Hermetik Trafo

Hermetik transformatör; 25-2500 kVA güç aralığında, 2 kV ile 40,5 kV yüksek gerilim seviyesinde, trifaze veya monofaze, yağ soğutmalı, doğal soğutmalı (ONAN), rölanti kademe değiştiricili veya harici ve dahili kullanım için yük altında otomatik kademe değiştirici.

Hermetik transformatör fabrika ortamında basıncı ayarlanarak özel vakum odasında hava boşluğu olmayacak ve atmosfer ile temas etmeyecek şekilde üretilmektedir. Bu nedenle kazan içerisinde nem olmadığı için yağın oksidasyondan kaynaklanan bozulması minimum seviyeye indirilir.

Hermetik transformatörlerin (hermetik tip transformatörler) yükseklikleri genleşme depolu transformatörlere göre daha düşüktür.

Hermetik transformatörlerde yağ atmosfer ile temas etmediği için genleşme depolu transformatörlerde olduğu gibi belirli periyotlarda yağ değişimi ve bakım gerektirmez.

bottom of page