top of page

AG Tazminat Sistemleri

AG KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

AG kompanzasyon sistemlerinin kurulması gerekliliğine baktığımızda; yüklerin talep ettiği endüktif reaktif gücü yasal limitlerin belirlediği değerlerin altında tutmak, trafolardan talep edilen reaktif enerjiyi azaltarak aktif güç kullanım kapasitesini artırmak gibi amaçlarla yapıldığını görebiliriz. Reaktif güç kompanzasyonu ile şebekeden talep edilen reaktif gücün başka bir reaktif güç üreticisi tarafından sağlanması şebekeden talep edilen görünür gücün azaltılmasını sağlar. Bu durumda sistemden çekilen görünür güç (S) ile aktif güç (P) birbirine yakındır. Cosφ 1.00 olduğunda şebekeden çekilen görünür güç (S) aktif güce (P) eşittir. Sistem ölçümü, gereksinim tespiti ve teknik bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

tristorlu-kompanzasyon-panosu-02-transformed.jpeg
Tristör Kompanzasyon Kartı

Şebekedeki harmonik kirlilik oranının limitlerin üzerinde olduğu ve yükün hızlı değiştiği yerlerde kullanılan panolardır. Standart olarak reaktör ve tristör anahtarlamalı olarak imal edilmektedir.

klasik-kompanzasyon-panosu-02-transformed.jpeg
Klasik Tazminat Panosu

Harmonik kirlilik seviyesinin ve yük değişim hızının düşük olduğu yerlerde kullanılırlar. Bazı modeller maliyetleri azaltmak için tasarlanmıştır.

bottom of page