top of page

Paylama transformatoru

Paylayıcı transformatorlar şəhər şəbəkələrində MV/LV çevrilməsini həyata keçirən mühərriklərdir. Paylayıcı transformatorlar; Genişləndirici çən, hermetik tip və quru tip olmaqla 3 fərqli texnologiya ilə istehsal olunur. Gərginlik səviyyəsi 6 kV ilə 35 kV arasındadır. Transformator gücləri 25kVA ilə 2.500kVA arasında geniş istifadə olunsa da, onları daha yüksək və aşağı güclərdə də istehsal etmək mümkündür. İstənilən itkilərə uyğun olaraq alüminium və ya mis keçiricilərdən hazırlanmış paylayıcı transformatorlar genişlənmə tankı və hermetik tipli ONAN soyutma modelləri olaraq, quru tip transformatorlar üçün isə fan modellərinə üstünlük verilir.

genlesme-depolu-trafolar-02.jpg
Genişləndirici çənli transformator

Genişləndirici çənləri olan transformatorlar atmosferə açıq olduğundan, istilik effektləri və hava mübadiləsi nəticəsində dəyişən yağ təzyiqi, çəndəki slicagel sayəsində havanın rütubətini çıxararaq təmin edilir.

hermetik-tip-trafolar-01.jpg
Hermetik transformator

Hermetik transformatorlarda yağ atmosferlə təmasda olmadığından, genişləndirici çənləri olan transformatorlarda olduğu kimi, yağın dəyişdirilməsini və müəyyən fasilələrlə baxılmasını tələb etmir.

bottom of page