top of page

Daxili ayırıcı

Quraşdırılmış bölmə; Açıq sistem paylayıcı və yarımstansiyalarda açarla əsas şina arasında quraşdırılır və açarı açdıqdan sonra seksiyanı açaraq açarı enerjisizləşdirmək üçün istifadə olunur. Daxili tələb transformatorunu (xidmət transformatorunu) qorumaq və lazım olduqda enerjini kəsmək üçün əridilmiş daxili bölmələr istifadə olunur.

 

Qeyd: Bu əməliyyatı yerinə yetirməzdən əvvəl transformatorun yükü LV Panelindən boşaldılmalıdır.

bottom of page