top of page

Daxili torpaqlanmış qoruyuculu ayırıcı

Daxili tipli bölmələr; Açıq sistem paylayıcı və yarımstansiyalarda açarla əsas şina arasında quraşdırılır və açarı açdıqdan sonra seksiyanı açaraq açarı enerjisizləşdirmək üçün istifadə olunur. Daxili torpaqlanmış qoruyucu bölmələr daxili tələb transformatorunu (xidmət transformatorunu) qorumaq və lazım olduqda enerjini kəsmək üçün istifadə olunur. Qeyd: Bu əməliyyatı yerinə yetirməzdən əvvəl transformatorun yükü LV Panelindən boşaldılmalıdır.

bottom of page