top of page

Xarici ayırıcı

Xarici tipli bölmələr; Onlar elektrik ötürücü xətlərdə boşaldılmış hava xəttini ayırmaq üçün istifadə olunur. 400kVA ≥ dirəyə quraşdırılmış transformatorların mühafizəsi və lazım gəldikdə transformatorun enerjisizləşdirilməsi üçün əridilmiş açıq tipli seksiyalardan istifadə olunur.

 

Qeyd: Bu əməliyyatı yerinə yetirməzdən əvvəl transformatorun yükü LV Panelindən boşaldılmalıdır.

bottom of page