top of page

Keyfiyyət anlayışımız

BEG məhsulları istehsal müəssisəmizin bütün şöbələrində inteqrasiya olunmuş keyfiyyət idarəetmə sistemi yanaşması tətbiq edilərək istehsal olunur. İstehsalın hər mərhələsində məhsulların müvafiq standartlara və müştəri tələblərinə uyğun istehsal edilib-edilməməsi yoxlanılır; Müvafiq sənədlər və sınaq hesabatları retrospektiv izlənilmə baxımından qeyd olunur.

Sertifikalarımız

bottom of page